Karaktärsdrag hos en framgångsrik säljare

En bra säljare är en person som visar sin omgivning respekt, en begåvad säljare är vänlig och omtyckt, förtroendeingivande. Kunderna vågar handla av en bra säljare. En skicklig säljare är entusiasmerande. Säljaren tror på sin produkt och vill hjälpa kunden upptäcka fördelarna. En duktig säljare är en god lyssnare, riktigt god lyssnare. Säljaren lyssnar för att kunna bemöta kundernas behov.

En bra säljare är tålmodig och vet att om han eller hon får ett nej till svar så har produkten förklarats på fel sätt och det är dags att byta infallsvinkel. En skicklig säljare vet att människor är olika och att ingen förstår allting på samma sätt och en sådan säljare är därför flexibel och kan bemöta folk på deras egen nivå. En duktig säljare blir mer förvånad när denne inte säljer till kunden och undrar vad han eller hon gjorde för misstag.

Inget säljjobb är likt ett annat och det finns ingen quick-fix som fungerar på varje säljuppdrag. Alla säljjobb har därför en startsträcka där säljaren känner på uppdraget, testar olika vinklar och känner på produkten för att hitta kärnan till vad som kommer att bli en kärnfull sälj-pitch. Detta är startsträckan. För att vara en skicklig säljare så måste man ta saker och ting med ro, till exempel vara medveten om att varje säljjobb innebär en startsträcka och att det är precis som det ska vara. Det finns alltså ingen anledning till oro ifall man inte säljer någonting under de första dagarna. Under dessa dagar försöker säljaren hitta formen. En smart säljare vet att om man stressar sig igenom den här fasen så blir resultatet sämre än om det får ta den tid som krävs för att hitta toppformen.

Det är nu säljaren prövar sig fram även gentemot kund, lyssnar på kundernas frågor, deras tvivel, deras argumentering och invändningar. Under startsträckan bygger säljarna de muskler som gör dem till framgångsrika säljare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *