Säljyrket, ett serviceyrke

För att lyckas inom försäljning så behöver man ha rätt inställning till yrket. Det är lätt att få jobb som säljare men genomströmningen inom yrket är stor och få är de som faktiskt klarar av uppgiften, att sälja. Skillnaden mellan en dålig säljare och en framgångsrik säljare är gigantisk, det ser man framförallt i de fall lönen är provisionsbaserad och säljaren endast får betalt när han eller hon säljer något. Orsaken till att det är på detta sätt är vad den här artikeln handlar om.

Rätt inställning till uppgiften

Vad som skiljer en god och en dålig säljare åt är inställningen till uppgiften. Faktum är att skillnaden kan te sig som minimal men utgör ändå ett gigantiskt gap i lönekuvertet och resultaten. Den dåliga säljaren har fokus på att sälja, fokus på att kunden ska köpa och fokus på att tjäna pengar. Den här typen av säljare struntar egentligen i vad det är vederbörande säljer och struntar i om kunden verkligen behöver produkten. Det är pengarna som är det viktiga och för sin förtjänst är säljaren beredd att göra vad som helst, till och med ljuga om produktens förträfflighet.

Ibland lyckas säljaren att prångla på den stackars kunden sin produkt men då handlar det mest om tur och kanske om att kunden är paralyserad av rädsla över säljarens maniska frenesi och tackar ja för att komma bort ifrån situationen. Den här typen av säljare brukar ha mycket hög ångerfrekvens och är som sådan en mycket dålig säljare och en dålig representant för företaget.

Den framgångsrike säljaren ser på sig själv som en servicemänniska vars uppdrag är att hjälpa kunderna uppnå högsta möjliga kvalitet på sitt liv. Säljaren vill förstå kunden och hjälpa kunden att uppnå god livskvalitet. För att lyckas med detta så lyssnar säljaren på kunden och ställer frågor för att kunna lokalisera vilka behov vederbörande kan hjälpa till att åtgärda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *