Varför måste man sälja?

Frågeställningen kanske är märklig men en säljare förstår frågan och vet varför det är berättigat att ställa den. Om kunderna var kapabla att ta egna beslut så skulle det inte behövas några säljare, så enkelt är det. Men det låter ju en aning nedvärderande att kunden inte skulle vara “kapabel att ta egna beslut”. Är det verkligen så illa eller har jag helt enkelt en föraktfull syn på människor? Svaret på frågan är nej, jag föraktar inte människor och jo, människor behöver hjälp i sina processer att ta beslut.

En anledning till att säljaren behövs är naturligtvis för att lansera nya produkter och tjänster på marknaden. Då gäller det för säljaren att övertyga den potentielle kunden om att vederbörande faktiskt har ett behov som vederbörande inte känt till, förrän nu.

Hur kommer det sig att människor inte köper det de behöver? Varför måste säljaren förklara för folk vilka behov de har? För det första så har en människa tusen olika behov, krav och förväntningar. Säljarens uppgift är att lirka fram det behov som säljaren kan åtgärda med just den produkt som säljaren råkar representera. Anledningen till att kunden inte köper av sig själv beror på att kunden kanske inte har just detta behov som prioritet just nu. Säljarens uppgift är att ställa de rätta frågorna, visa på lösningen och få kunden att prioritera detta behov just nu.

En annan anledning att kunden inte själv ringer upp säljaren och berättar att vederbörande ska ha det ena och det andra är att kunderna kan paralyseras av alla valmöjligheter som de ställs inför när det är dags att ta ett köpbeslut. Utbudet av produkter kan upplevas överväldigande och bekväm som människan är skjuter man helt enkelt inköpet framför sig istället för att ta risken att göra fel val och ta fel beslut. Detta är den perfekte kunden, övertyga kunden om att just ditt alternativ är det bästa så ror du affären i hamn genom att helt enkelt ta beslutet åt kunden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *