Ytterligare nycklar för en framgångsrik försäljningsstrategi

En framgångsrik säljare komplicerar inte till saker och ting. När du ska sälja en produkt, ta dig en funderare över vad du tycker är bra med produkten. Beskriv fördelarna kort och kärnfullt för dig själv. Vad skulle man behöva säga till dig för att du skulle förstå produktens förträfflighet? Varför tror du att man behöver säga någonting annat till andra människor?

Ett misstag en del säljare gör är att de indirekt idiotförklarar människor. Det är ett stort misstag och minskar möjligheten till lyckad försäljning till ett minimum. Långa säljmanus är ett sätt att idiotförklara människor. Ingen gillar att en person oombedd ringer upp och läxar upp vuxna människor. Med långa säljmanus säger man flera saker (underförstått):

1. Vårt företag anser att du är en korkad person som inte förstår enkla elementära saker och därför har vi skrivit denna novell för din skull, för att din tröga hjärna någonstans, någon gång under samtalet ska öppna sig för miraklet och förstå fördelarna med att vi tar kontakt med just dig.

2. Vårt företag har absolut ingen, d.v.s. noll, respekt för din tid och vad du händelsevis råkar ägna dig åt just nu, det är därför vi läser denna novell för dig, idiot.

Korta ner ditt manus så att du får fram kärnan i ditt säljbudskap. Få fram det du vill ha sagt på några korta meningar. Kunderna är inga idioter, de kan fylla i mellanrummen i ditt budskap själva. Är det något de undrar så kommer de att fråga om din korta och kärnfulla sälj-pitch varit intressant nog.

Du har dessutom visat att du respekterar kundens tid. Kunderna gillar inte att bli överkörda och dominerade, så att respektera deras tid ger dig ett vänligt och ödmjukt intryck, vilket ökar dina chanser att kunden faktiskt ska lyssna på vad du har att säga.

Efter din sälj-pitch ska du be om order. Och därefter ska du vara tyst. Nu är det kundens tur att tala, och du ska lyssna. Nu samtalar ni, naturligt. Ingen brådska. Knyt avtal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *