Vad är priset för marknadsföring? Här är lösningen!

Vad är priset för marknadsföring?

Hur mycket digital marknadsföring kostar är en typisk fråga.

Som du kanske föreställer dig är lösningen på denna fråga mer nyanserad och utmanande än vad den från början verkar. Och beroende på en mängd olika förhållanden skiljer sig svaret.

Till skillnad från en traditionell produkt kanske du vill spendera mindre pengar än möjligt på din digitala marknadsföring. Låg effektivitet och begränsad kvalitet är de två huvudfrågorna som kommer med en låg budget för din digitala marknadsföring. Om något inte kommer att fungera finns det ingen mening med att betala för det.

Dyr digital marknadsföring har dock ytterligare nackdelar – närmare bestämt en mer betydande prislapp och högre effektivitet och kvalitet.

Du kommer att ha olika prioriteringar, krav och önskemål beroende på din organisations krav, utvecklingsnivå och ekonomiska förmåga.

Prissättning för digital marknadsföring är inte “en storlek passar alla.” Ändå kommer den här guiden att hjälpa dig att förstå de faktorer som spelar in för att upprätta en marknadsföringsbudget och uppskatta priset för dina krav.

Marknadsförare hjälper små, medelstora, stora och andra företag att nå konsumenter med sina varor och tjänster. Reklam, flygbladsdistribution, varumärkesbyggande, personliga reklamartiklar, livesändningar, produktambassadörskap, marknadsföring i sociala medier, webbtjänster, e-postmarknadsföring och andra tjänster är marknadsföring. Internetbaserad digital marknadsföring har nyligen fått mer uppmärksamhet och inflytande över företags marknadsföringstaktik.

Marknadsstrategirådgivning, marknadsföring i sociala medier, innehållsutveckling och redigering, digital marknadsföring, PR och publicitet och varumärkesstrategi är specifika marknadsföringstjänster som kunder efterfrågar.

Strategiska konsulttjänster, kreativa, analytiska och operativa tjänster är bara några exempel på de många områden där marknadsföringsorganisationer och specialister specialiserar sig. Ett företags varumärke kan utvecklas, målmarknader kan begränsas, företagets mål och värderingar kan definieras tydligare, och mest avgörande är att försäljning och räckvidd kan utökas. Flera olika saker påverkar priset för att anlita en marknadsföringsexpert.

Pris per timme

De flesta marknadsföringsexperter tar betalt för korta projekt och konsulttjänster per timme. Företagsägare kan samarbeta med en marknadsföringsfirma eller oberoende marknadskonsult för mindre projekt och snabba strategisessioner. Timpriserna varierar beroende på konsultföretagets eller byråns expertis, utbildning och plats. Som en illustration, några oberoende marknadskonsulter debiterar 1400 kr i timmen.

använder sociala medier

Ett brett utbud av tjänster, inklusive varumärkesbyggande, marknadsföringsstrategi, innehållsskapande och köp av annonsutrymme på sociala medienätverk, kan inkluderas i marknadsföring på sociala medier. Eftersom din målgrupp finns där är det viktigt att ha en närvaro på sociala medier för dagens företag.

Även om vissa byråer och oberoende konsulter bara fokuserar på marknadsföring i sociala medier, kan många fullservicemarknadsföringsföretag erbjuda marknadsföringstjänster för sociala medier. Enligt företaget eller konsulten kan timpriset variera från 750 kronor till över 2 000 kronor per timme. Den nationella genomsnittliga kostnaden för marknadsföringstjänster för sociala medier är cirka 5 500 kronor per projekt.

marknadsföringsinitiativ

Arbetets omfattning, produkttyp, bransch, målmarknad och kundtillgångar påverkar marknadsföringskostnaderna avsevärt. Många marknadsföringsföretag anpassar avgifter för att göra varje situation distinkt.

Förbered en marknadsföringsbudget.

Hur mycket pengar man ska lägga på marknadsföring och reklam är ett beslut som kan fattas enligt olika övertygelser. Många av dessa ideologier bygger sin budgetering på någon matematisk uträkning.

I synnerhet baserar många företag sina beslut om marknadsföringsbudget på en procentandel av sin inkomst. Men det exakta beloppet som ska avsättas varierar kraftigt mellan företag och branscher.

Hur mycket du bör lägga på marknadsföring och reklam är en självklar fråga.

De exakta beloppen kan skilja sig betydligt. Medan vissa kunder bara spenderar 5 % av sin försäljning på marknadsföring och reklam, kan andra spendera så mycket som 20 % eller mer.

Enligt en undersökning spenderar företag 9,8 % av sina årliga intäkter på marknadsföring.

Vad är priset för digital marknadsföring?

En annan undersökning samlade information om ett företags övriga affärsegenskaper och hur stor andel av intäkterna som spenderades på marknadsföring och reklam.

De upptäckte att olika procentsatser avsattes för marknadsföring och reklam beroende på bransch och andra omständigheter. Mest intressant är att beloppen varierade avsevärt beroende på om ett företag levererade varor eller tjänster och om dess kunder var individer eller andra organisationer.

Företag som säljer till konsumenter (B2C) spenderar vanligtvis mer av sin inkomst på marknadsföring och reklam än B2B-företag.

Vad är priset för digital marknadsföring?

Vi rekommenderar att du börjar längst ner om du fortfarande behöver bestämma hur mycket pengar du ska avsätta.

Börja med 5 % och höj den sedan allteftersom din ekonomi tillåter. Kom ihåg att marknadsföring och reklam är investeringar i framtida avkastning snarare än utgifter.

engagerande stilar

De tre vanligaste engagemangsmodellerna som används av digitala marknadsföringskonsulter och företag är projektbaserade avgifter, månatliga retaineravtal och timavgifter. Vi har också listat jobb för att säkerställa att du är medveten om alla dina alternativ.

Både kunder och företag drar mest nytta av det månatliga retainer-arrangemanget. Som marknadsföringsbyrå måste du se till att du förstår varje kunds behov för att använda lämpliga resurser.

Eventuella avgifter

Enligt en undersökning gjord av entreprenörer av fristående entreprenörer i 16 olika länder ligger deras timpriser på mellan 500 och 1000 SEK.

Beroende på deras specialitet och erfarenhetsnivå börjar högkvalitativa frilansare i USA på 1000 SEK per timme och kan tjäna upp till 2500 SEK per timme.

Med timprissättning är varje timme som spenderas på ditt projekt – oavsett det slutförda arbetet – en fakturerbar timme. Alltså, tid som ägnas åt att svara på e-postmeddelanden, delta i möten och till och med ha en telefonkonversation med dig kommer alla upp på ditt konto.

Du betalar för det du använder per timme, vilket är en förmån. Nackdelen är att om du inte håller ett öga på de resultat som ges kan timmarna snabbt gå överstyr.

Projektbeskrivningar

Enligt en informell undersökning av SEOmoz är projektprissättning standard i den digitala marknadsföringssektorn, och priserna varierar vanligtvis från 1 000 till 7 500 SEK per projekt. Kostnaden för ett engångsprojekt är detta. Uppföljningsarbete kräver mer ansträngning, vilket ökar din arbetsbelastning och kostnader.

Att arbeta med projekt har fördelen att dina utgifter är “teoretiskt” begränsade.

Innan du skriver under avtalet bör du dock se till att uppdragets omfattning är tydlig och kortfattad. Du utsätter dig för kostsamma ändringsbeställningar om du lämnar några luckor i arbetsområdet.

Det viktiga att komma ihåg är att du bestämmer hur mycket pengar du vill lägga på marknadsföring. När du arbetar med marknadsföringsföretag kan du sätta ett budgettak och få input om hur mycket arbete som kan slutföras inom den budgeten. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att budget och resultat är nära korrelerade. Effekterna minskar i takt med att budgeten minskar. Naturligtvis kan du få utmärkta resultat på kort sikt, men vanligtvis sett.

Kom in nu

Säljprocess

För att framgångsrikt sälja en produkt eller tjänst är en försäljningsprocess den regelbundna serien av åtgärder, så kallade faser, som måste inträffa.